թարմացված է առ 13/11/2017թ.

Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

Տեղեկացնում ենք, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին գումարվելու է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ հեռակա ընդհանուր ժողով։